inquiry form
Công ty TNHH DV-GN-TM Thái Bình Á Lục (PATA Co.,Ltd)

75 Bùi Hữu Nghĩa, P.1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Vietnam

Điện thoại: +(84)-08-38417656. Fax: +(84)-08-38410235

Email: pata@pata-logistics.com - Website: www.pata-logistics.com